62 Followers

Sign in

62 Followers

62 Followers

 • M.

  M.

 • David Kočí

  David Kočí

  Jsem UX designér, specialista na ecommerce a zvyšování konverzního poměru | Kočíruji svůj e-shop Rigalli.cz | www.davidkoci.cz

 • Karel Dytrych

  Karel Dytrych

  Zakladatel Freelo.cz a Vas-Hosting.cz Zjednodušuji podnikání druhým. Natáčím podcast zpodpalubi.cz a organizuju SaaSkari.cz

 • Daniel Thaisz

  Daniel Thaisz

 • Oldřich Pospíšilík

  Oldřich Pospíšilík

 • Alex Rand

  Alex Rand

  Fin-Tech and Blockchain technologist. Investor and quantitative fund manager. Entrepreneur.

 • Petr Pinkas

  Petr Pinkas

  Customer Success Hero at @feedly Live simple, be present, give love.

 • Michal Jamroz

  Michal Jamroz

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store